training & advies
voor sterk
vrijwilligerswerk

Waarom Doeldenker?

Omdat je in een vrijwilligersorganisatie werkt -vrijwillig of betaald- en op zoek bent naar vernieuwing, verbinding, richting of inspiratie. Omdat je op zoek bent naar leden, vrijwilligers, aanhangers, samenwerkingspartners, financiers. Omdat je gelooft in de kracht van vrijwillige inzet, maar ook weet dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties aandacht nodig hebben om goed te blijven functioneren.

Doeldenker gelooft in de kracht van vrijwillige inzet en heeft de kennis en ervaring om vrijwilligers en organisaties te versterken.

Blogs

Wat doet Doeldenker?

Doeldenker is in te zetten voor korte klussen zoals een presentatie, workshop of training, maar begeleidt ook verandertrajecten en kan tijdelijk ondersteunen als interimmanager, projectleider of vrijwilligerscoördinator.

Wat Doeldenker doet

Doeldenker geeft workshops, trainingen en presentaties, en kan het dagvoorzitterschap van bijvoorbeeld een gemeentelijke vrijwilligersdag verzorgen. Dit gaat vaak over zaken als vrijwilligers werven.
Doeldenker is adviseur voor het NOV keurmerk Vrijwillige inzet Goed Geregeld. Ik help zowel lokale- als landelijke vrijwilligersorganisaties bij het verbeteren van hun vrijwilligersbeleid en het verwerven van het keurmerk Goed Geregeld.
Doeldenker ondersteunt besturen en directies bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie of nieuw (vrijwilligers)beleid en kan desgewenst de penvoering uit handen nemen.
Doeldenker helpt mensen en organisaties bij veranderen. Dat kan in de vorm van procesbegeleiding bij taaie processen in een grote organisatieverandering, maar ook in de vorm van coaching van beroepskrachten en vrijwilligers.
Doeldenker heeft ervaring als projectleider, manager en vrijwilligerscoördinator en kan deze functies voor korte of iets langere tijd voor jouw organisatie invullen

Hoe werkt Doeldenker?

Doeldenker is expert op het gebied van vrijwillige inzet en besturen, maar ondersteunt vooral procesmatig. Met een aanpak die gebaseerd is op onder andere Waarderend Organiseren, mediation, COCD en de Gouden Cirkel bedenkt hij samen met de mensen van de organisatie hoe het zo goed mogelijk kan. Vernieuwen en veranderen doe je samen, op basis van waar de organisatie sterk in is en waar mensen warm voor lopen. Doeldenker helpt mensen en organisaties bij het herontdekken van hun bedoeling.

Doeldenker werkt graag samen, met name vanuit het netwerk VITA. Dit netwerk bestaat uit ervaren trainers en adviseurs die actief zijn op het gebied van vrijwillige inzet. Samen ontwikkelen we nieuwe kennis en instrumenten, en pakken we grote projecten aan. VITA is een initiatief van Vereniging NOVMovisie en Doeldenker. Meer informatie op nov.nl en binnenkort via een eigen website. Daarnaast werkt Doeldenker voor verenigingsvraagstukken graag samen met zijn oude maten van Kuperus&Co.

Voor wie werkt Doeldenker?

Doeldenker werkt voor vrijwilligersorganisaties. Dat kan een grote landelijke vereniging zijn, maar ook een voetbalclub. Of een vrijwilligerssteunpunt, ziekenhuis, cliëntenraad, bewonersbedrijf. Als de organisatie maar met en voor vrijwilligers werkt.

In organisaties werkt Doeldenker voor en samen met alle rollen en posities: van directie en landelijk bestuur tot vrijwilligerscoördinator en lokale uitvoerende vrijwilliger.

Ervaringen

Wie ben ik?

Doeldenker is David Wijnperle. Vrijwel mijn hele werkzame leven heb ik met en voor vrijwilligers gewerkt. Vijf jaar als coördinator in de sociale activering. Daarna acht jaar als trainer, projectleider en manager binnen landelijke verenigingen. En sinds 2007 als trainer en adviseur voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Eerst vanuit Movisie, daarna vanuit Kuperus&Co en sinds zomer 2018 vanuit Doeldenker.